Terugblik

EventSummit 2020

30 januari 2020 was Rotterdam Ahoy weer het bruisend centrum van onze mooie festival –

en evenementenbranche. 6000 professionals hebben deze dag naar hartelust genetwerkt.

Er zijn weer heel veel waardevolle connecties ontstaan met een spin off die tot ver in 2020

zijn vruchten zal afwerpen. Maar dan staat gelukkig de volgende editie alweer voor de

deur.

We kijken terug op een zeer geslaagde editie met dit keer een vlotte registratie!

We bedankten iedereen die aanwezig was en ervoor zorgden dat er een fantastisch sfeer

hing.


In dit magazine een terugblik met foto’s, filmpjes en reviews.


Geniet nog even na met ons. Tot 28 januari 2021 in Rotterdam Ahoy!


Het hele team van EventSummit